Interim-, project- en programmamanager / zanger
Frank Rouers - Stad, Mens en Innovatie: interimmanager, transitiemanager, procesmanager publieke sector

Stad, Mens en Innovatie

frank@rouers.nl

+31 6 40 32 45 29

 

 

Stad, mens en innovatie:

 

Op een vernieuwende wijze bijdragen aan het slimmer, beter en menswaardiger organiseren van de publieke sector. Ik heb ruim 15 jaar ervaring in maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Opgeleid tot transitiemanager bij instituut van Jan Rotmans. Creatief in het verbinden van partijen bij complexe opgaven; houdt vaart in het proces en stuurt op resultaten. Bruggenbouwer, inspireer en neem medewerkers in nieuwe werkwijzen, ga uit van kracht van professionals. Verbindt kracht in netwerken en sociale verbanden met organisaties in de stad en wijk. Bouwt aan nieuwe organisatie- en businessmodellen.

 

Specialismen: transities sociaal domein, vernieuwing ruimtelijke domein, wijkgericht en vraaggericht werken en aansturing wijkteams, zelforganisatie en zelfbouw, burgerparticipatie en –activering, regionale samenwerking.

 

Biedt aan interim-management, project- en programmamanagement, begeleiding werkconferenties, aansturing cultuur- en verandertrajecten, onafhankelijke procesbegeleider.